Скочи на садржај

Финансијски извештаји

Извештај - стање на рачуну - 13.02.2023. редован текући рачун
Одлука УО о усвајању финансијског плана Апотеке „Београд“ за 2023.годину
Финансијски план Апотеке „Београд“ за 2023.годину - По изворима финансирања
Финансијски план Апотеке „Београд“ за 2023.годину
Извештај - стање на рачуну - 16.01.2023. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 13.01.2023. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 11.01.2023. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 10.01.2023. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 09.01.2023. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 05.01.2023. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 04.01.2023. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 31.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 30.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 29.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 28.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 27.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 21.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 16.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 15.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 13.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 12.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 07.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 02.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 01.12.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 25.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 24.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 23.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 22.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 21.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 18.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 16.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 15.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 14.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 10.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 08.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 03.11.2022. редован текући рачун
Извештај - стање на рачуну - 01.11.2022. редован текући рачун
Одлука 59. бр. 3312 од 20.10.2022. - Усваја се Ребаланс бр. 2 финансијског плана Апотеке "Београд" за 2022. годину
Ребаланс бр. 2 финансијског плана за 2022. годину ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
Ребаланс бр. 2 финансијског плана за 2022. годину у хиљадама динара
Ребаланс финансијског плана за 2022. годину по секторима
Одлука о усвајању ребаланса финансијског плана Апотеке „Београд“ 2022.
Ребаланс финансијског плана Апотеке Београд за 2022. годину
Rebalans Finansijski plan za 2022. godinu - PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA
Извештај стање на рачуну 15.09.2022. - редован текући рачун.
Одлука УО о усвајању Финансијског плана за 2022. годину
Финансијски план Апотеке „Београд“ за 2022.годину
Финансијски план Апотеке Београд за 2022.годину по изворима финансирања
Одлука о усвајању ребаланса финансијског плана Апотеке „Београд“ бр. 4325 од 27.11.2021. године
Предлог ребалнса финансијског плана бр. 2925 од 10.09.2021. године
Одлука УО бр. 8 - Усвајање ребаланса финансијског плана АБ 2233
Ребаланс финансијског плана Апотеке Београд за 2020. годину
Одлука УО о усвајању Финансијског плана за 2021. годину
Финансијски план Апотеке „Београд“ за 2021.годину бр.4409
Финансијски план Апотеке Београд за 2021.годину по изворима финансирања
Завршни рачун за 2017. годину
Завршни рачун за 2018. годину
Завршни рачун за 2019. годину
Завршни рачун за 2020. годину
Завршни рачун за 2021. годину
Одлука ДЕФ 2017. год.
Одлука ДЕФ 2018. год.
Одлука ДЕФ 2019. год.
Одлука ДЕФ 2020. год.
Одлука ДЕФ 2021. год.