Lekovi i preparati koji se koriste za dijagnostičke postupke

Lekovi i preparati koji se koriste za dijagnostičke postupke

Galenski lekovi/preparati :

1.Glukoza, oralni prašak 75 g

2.Laksantni prašak sa makrogolom, prašak za oralni rastvor, 5 kesica

3.Gorka so, oralni prašak,5 x 10 g