Lekovi i preparati za korekciju poremećaja ravnoteže elektrolita